011115 Donnita Scott-Rush - Keston Duke Session Proofs