031915 Christa Benita - Keston Duke Session Proofs